Arnulf L'Orsa


905 93 151Arnulf L'Orsa eier og driver Mågerø Verft AS / Mågerø Marina AS. Marina ble bygget i 1986 da Mågerø Verft ble omgjørt fra skipsverft til marina.Selskapet Arnulf L'Orsa AS (rederi/skipsmeglere) ble fusjonert med Mågerø Verft i 2015 og skipsrepa-

rasjonsmeglingen fortsetter i avdelingen L'Orsa Shiprepair.

Kontakt oss for ledig båtplass på tlf. 905 93 151


 
 
 

Ta kontakt: